Poniższa tabela przedstawią pełną gamę soczewek Rudy Project.
Nie wszystkie poniższe soczewki są produkowane do każdego modelu okularów.
Dostępność soczewek do modeli, można sprawdzić w karcie wybranego modelu okularów.